Medycyna naturalna

Energia Ki

Reiki-1[1]Ki, przez Chińczyków zwana Chi, jest to energia występująca pod różną postacią, od tej najczystszej jaką jest światło, aż po najgrubszą, taką jak granit. Powstaje na wskutek przepływów i odpływów dwóch sił yin i yang. Według starożytnych praw filozofii wschodu, energia Ki jest ukazana w przyrodzie pod postaciami, tak zwanych  ,,Pięć Pierwiastków” do których zalicza się: Woda, Ogień, Metal, Ziemia, Drewno oraz Metal. Każdemu z wyżej wymienionych pierwiastków można przypisać zespół inwidualnych cech i charakterów. Idealnym przykładem zespołu wszystkich ,,Pięciu Pierwiastków” jest człowiek, gdyż inne elementy przyrodnicze wiążą swe życie się z jednym z pierwiastków tj. skały i minerały z metalem, a rośliny z drewnem. Wszystko w naturze składa się z unikalnej mieszaniny pięciu elementów połączonych ze szczególną mieszanką yin i yang .

•    Yin i Yang
Yin i Yang są to dwie przeciwstawne cechy wzajemnie się uzupełniające, jak światło i cień. Do yin zaliczymy wszystko co wiąże się z wszystkim co jest ciemne, wilgotne, zimne, żeńskie, miękkie. Do yang zaliczymy wszystko co jest przeciwieństwem yin, czyli wszystko to co jest męskie, jasne, suche, gorące oraz twarde. Te uzupełniające się siły nie możemy nazwać stanami absolutnymi, gdyż posiadają cechy przypisujące je do stanów względnych. Wszędzie tam, gdzie występuje przewaga yin, jest tendencja do parności oraz chłodu, co niesie za sobą niekorzystne skutki takie jak powstawanie nowotworów. Kiedy zachodzi przewaga yang, mamy do czynienia z dużą aktywnościa i z gorącem sprzyjające bezsenności oraz nadpobudliwości nerwowej.

•    Pięć Pierwiastków
Pięć Pierwiastków jest to nic innego, jak różne odmiany energii ki oraz ich przejawianie się we Wszechświecie. Ściśle wiążą człowieka, u którego występują, z otaczającym go środowiskiem wraz z mijającymi porami roku oraz dniami.  Nasza reakcja na siły natury jest z nimi ściśle powiązana, więc wiele zależy od ich równowagi. Każdy z pierwiastków odpowiada za określone czynności narządów organizmu(Ryc.1) oraz emocjami i aspektami osobowości. Gdy wystąpi zaburzenie tych pierwiastków wpłynie na umysł oraz ciało w szczególny sposób. Wartość rozumowania pierwiastków przez korzystających z medycyny Wschodu pozwala na szybsze rozpoznanie schorzenia. Każdy z pięciu pierwiastków łączy się z barwą, smakiem, porą roku, zapachem, emocją i dźwiękiem(Tab.1), a rozpoznawanie subtelnych kolorów twarzy oraz zadawaniu pytań posiłkowych może jasno określić, na co ma danego pacjenta leczyć. Dla przykładu: diagnoza naprowadza na objawy związane z pierwiastkiem Woda, więc lekarz będzie leczyć pacjenta na nerki i pęcherz moczowy.

•    Meridiany
Meridiany są to kanały przez które przebiega w organizmie energia Ki. Najbardziej znanych meridianów jest 12, a że są obustronne, podnosi ich liczbę do 24. Meridiany z pary położone są blisko siebie, gdyż ich czynności się wzajemnie uzupełniają. Każdy z meridianów jest powiązany z jakimś narządem lub z czynnością psychofizyczną, lecz jego skutki działania wykraczają po za ramy wiedzy Zachodu. Dla przykładu można podać Meridian Wątroby, który wiąże się z paznokciami, mięśniami, ścięgnami, oczami, układem rozrodczym. Należy pamiętać, że jeśli Meridian np. Wątroby jest bolesny, to nie oznacza wcale, że chora jest Wątroba, tylko jej energia. Uciskając punkt na meridianie pobudza się przepływ ki przez dany meridian oraz inne, a nie tylko na  tkanki i nerwy. Dzięki obustronności meridianów można uciskać miejsce bolące z drugiej strony. Najskuteczniej usuwa się ból działając na końce meridianów.