Strona główna » Terminy medyczne » Interoreceptory

47[1]Interoreceptory – są to receptory umiejscowione  w narządach wewnętrznych oraz w naczyniach krwionośnych. Pobudzane są przez bodźce mechaniczne, chemiczne oraz osmotyczne. Impulsy wywołane działaniem bodźca są przekazywane do mózgowia przez włókna dośrodkowe.

Wpisy z tej samej kategorii

© 2018 Portal medyczny