Terminy medyczne

Interoreceptory

47[1]Interoreceptory – są to receptory umiejscowione  w narządach wewnętrznych oraz w naczyniach krwionośnych. Pobudzane są przez bodźce mechaniczne, chemiczne oraz osmotyczne. Impulsy wywołane działaniem bodźca są przekazywane do mózgowia przez włókna dośrodkowe.