Terminy medyczne

Limfocyty T

limfocyty-T-gamma-delta[1]Limfocyty T – są tworzone w szpiku kostnym, ostatecznie  trafiają do grasicy. Dzielą się na limfocyty pomocnicze (Th) oraz cytotoksyczne (Tc). Pierwsze odpowiadają za regulowanie odpowiedzi układu immunologicznego, a limfocyty Tc za niszczenie komórek dotkniętych mutacją.