Terminy medyczne

Modalność

1-s2.0-S0030665710700020-gr5[1]Modalność – jest to zmiana objawu chorobowego (poprawa lub pogorszenie). Może być związana z cyklem dobowym, warunkami atmosferycznymi lub czynnościami fizjologicznymi.

Dodaj komentarz