Niepełnosprawni

Rehabilitacja

W dobie rozwoju cywilizacyjnego coraz więcej z nas dotykają problemy stawów oraz cały szereg schorzeń, im towarzyszących. Dzięki postępowi współczesnej medycyny, rehabilitacja odgrywa bardzo ważną rolę w leczeniu osób dotkniętych niepełnosprawnością lub dysfunkcjami. Głównym celem jest przywrócenie osobie utraconych funkcji w skutek przebiegu choroby oraz usunięcie wad rozwojowych i wrodzonych, dzięki wykonywaniu zabiegów polepszających. Rehabilitacja jest procesem długoterminowym i wielostopniowym, gdyż w wielu przypadkach osoby poddawane zabiegom są często po ciężkich wypadkach oraz długich chorobach. Dzięki coraz to nowym możliwościom jakie daje współczesna technika, osoby wcześniej mające wiele dysfunkcji odzyskują pełnie sprawności. Rehabilitacja w skutek rozwoju podzieliła się na wiele dziedzin, dzięki czemu poszczególne dysfunkcje i wady są leczone specjalistycznie przez odpowiedni dobór ćwiczeń i urządzeń. W społeczeństwie odbierana jest jako długotrwały proces, który w wyniku działań wielu organizacji państwowych, samorządowych, czy fundacji pozwala osobom niepełnosprawnym powrócić do pełnej sprawności, co pozwoli wrócić do społeczeństwa jako osoba zdrowa. Poznań jako miasto sprzyja osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu powstaje wiele udogodnień pozwalających poruszanie się osób chorych. Rehabilitacja stoi tutaj również na wysokim poziomie, gdyż z roku na rok przybywa wielu specjalistów.