Pozostałe

Praca w branży medycznej

banner-1157394_1280Praca w branży medycznej jest marzeniem wielu. Z wielu powodów – mówi się od dawna, że branża medyczna, w przeciwieństwie do wielu innych branż, na pewno ma przyszłość. Na pewno więc osoby, które racjonalnie i pragmatycznie wybierają kierunki dalszego kształcenia, szukać mogą swego szczęścia właśnie w tej branży. Oprócz pewnych predyspozycji do nauki w tej dziedzinie, potrzebne są też predyspozycji osobowościowe oraz fizyczne. Np. praca pielęgniarki – by móc wykonywać ten zawód, obecnie trzeba ukończyć studia wyższe. Wymagania formalne są więc dosyć wysokie, jeśli chodzi o wiedzę, ale te umiejętności, które muszą być potwierdzone dyplomem. Z kolei realia potem w pracy wyglądają tak, że od pielęgniarki wymaga się nie tylko odpowiedniego przygotowania zawodowego dziedzinie wiedzy, ale również sprawności fizycznej – w dużej mierze nadal jest to przecież praca fizyczna, odporności fizycznej – konieczność brania dyżurów nocnych. Praca na nogach, nierzadko wiele godzin, w ciągłym biegu w przypadku niektórych oddziałów. Poza tym oczywiście – odporność psychiczna. Praca ta wiąże się z obserwowaniem na co dzień cierpienia innych osób, z przebywaniem ze specyficznymi osobami – chorymi, cierpiącymi, przez to niekiedy bardzo trudnymi w kontakcie, z nastrojami depresyjnymi itd.

Dodaj komentarz